تجـارب اصـلـي تصـوّف

ترجمه‌ي سخنراني دکتر عليرضا نوربخش

در دسامبر 2011، خانقاه سانفرانسيسکو

     امشب مي‌خواهم چند کلمه‌اي در مورد تصوّف صحبت کنم:

     1 ـ تجربه‌ي حُسن و زيبايي

     2 ـ تجربه‌ي عشق

     3 ـ تجربه‌ي وحدت يا توحيد

     اين سه تجربه کاملاً به هم مرتبط هستند و در ارتباط با يکديگر قرار مي‌گيرند. به طور مثال، تجربه‌ي زيبايي ما را به سوي تجربه‌ي عشق هدايت مي‌کند. در اين شعر زيبا از پدر عزيزم چنين بيان شده است:

هستم من از عشقت ز هر ديوانه‌اي ديوانه‌تر ............... زيـرا تـو در حُسني ز هر دُردانه‌اي دُردانه‌تر

     دوباره تجربه‌ي عشق ما را به سوي تجربه‌ي وحدت هدايت مي‌کند و دوباره در اين شعر زيبا از پدر عزيزم گفته شده:

مرا عشق رويت به توحيد خوانده ......................... که بت‌هاي پيدا و پنهان شکسته

ادامه ...

نظرات نويسندگان اين ستون الزاماً مورد تاييد خانقاه و صوفيان نعمت‌اللهي نيست

.

... و شريک، قـاضـي شد؟

عارفان و فرزانگان، و مقابله با ارباب قدرت

از: دکتر محمد استعلامي

     روايت‌هايي از سرگذشت صوفيان بزرگ که در آثاري چون "تذکره‌الاولياء" عطار نيشابوري و مناقب‌نامه‌هايي چون "اسرارالتّوحيد" محمّدبن منوّر مي‌خوانيم، هر يک پيامي دارد که ارزش تعليمي و ارشادي آن، دليل وجود و نقل آن در کتاب‌هاست، و اين‌که چنان اتّفاقي حتماً افتاده؟ يا چنان سخني بي‌گمان بر زبان آن پير آمده؟ يا اين‌که آيا آن روايت صحّت دارد يا ندارد؟ در نتيجه‌ي ارشادي و آموزشي روايت بي‌اثر است، و براي راوي هم مطرح نبوده است.

     پژوهش در درستي و نادرستي اين روايت‌ها، يا درستيِ نسبتِ آنها به يکي از پيران، اگر ذهن يک پژوهنده‌ي ...

ادامه ...

 •  

   

  عـاشق شـده‌اي اي دل، سـودات مبــارک بـاد ..... از جـا و مکان رستـي، آن‌جـات مبــارک بــاد

  از هـر دو جهـان بگـذر، تنهـا زن و تنهـا خـور ..... تـا مُلـک و مَلَـک گويند: "تنهات مبارک باد!"

  اي پيش‌روِ مــردي، امــروز تــو بــرخـوردي ..... اي زاهــدِ فــردايــي! فــردات مبــارک بــاد

  کفرت همگي دين شد، تلخت همه شيرين شد ..... حَلـوا شــده‌اي کُلّـي، حلــوات مبــارک بــاد

  در خــانقــهِ سينــه غـوغــاسـت فقيــران را ..... اي سينـه‌ي بـي‌کينـه، غـوغـات مبــارک بـاد

  اين ديـده‌ي دل‌ديـده، اشکي بُـد و دريــا شـد ..... دريــاش همـي‌گـويـد: "دريـات مبـارک باد!"

  اي عــاشـقِ پنهــاني، آن يــار قـرينـت بــاد ..... اي طـالـبِ بـالايــي، بــالات مبـــارک بـــاد

  اي جــان پسنـديــده، جـوييـده و کـوشيـده ..... پـرهــات بـروييــده، پـرهــات مبــارک بــاد

  خـامش کـن و پنهـان کـن، بـازارِ نکـو کـردي .... کـالايِ عَجــب بُــردي، کـالات مبــارک بــاد

  مولوي

منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد