مفهـوم تَـقـدّس

از: دکتر عليرضا نوربخش

ترجمه: دکتر صفورا نوربخش

     کلمه سِيکِر (Sacer) در لاتين به معناي محدود و مجزا شده است. در زمان رم باستان، اين کلمه به معناي محدود به حيطه‌ي الهي تغيير يافت. در نهايت کلمه‌ي انگليسي سِيکرد (Sacred) به معناي مقدّس با مفهوم الوهيّت و پاکي مترادف شده، در حالي‌که کلمه‌ي پروفين (Profane) به معناي نامقدّس با عرف و ناپاکي هم معنا شده است.

     اولين چيزي‌که درباره‌ي تفاوت مقدّس و نامقدّس مي‌توان مشاهده کرد اين است که اين مفاهيم نسبي هستند و به طرز تفکر و نگرش شخصي بستگي دارند. اشيا، اماکن و افراد به خودي خود مقدّس يا نامقدّس نيستند، بلکه اين ما هستيم که چنين مفاهيمي را به آن‌ها اطلاق مي‌کنيم. مثال اين نکته مي‌تواند تفاوت سنن مذهبي و برداشت آن‌ها از تقدّس باشد. مثلاً در مسلک هندوان گاو مقدّس است و براي آن احترام عميقي قائل مي‌شوند. بي‌شک اين بدين خاطر است که در هند گاو مولد شير، کود و سوخت مردم است. در حالي‌که در ساير نقاط نه تنها چنين احترامي براي گاو قائل نيستند، بلکه از گوشت گاو به عنوان منبع مهم تغذيه استفاده مي‌کنند. مثال ديگر .....

ادامه ...

 

شرط رسيدن به مقام "طلب"

دکتر عليرضا نوربخش

     پي بردن به نقصها و احساس شرمي که در نتيجهي آگاهي از آن به ما دست ميدهد، در پرتوي آرزوي کمال، شرط رسيدن به مقام طلب است، در نتيجه اگر از معايب خود آگاه نشويم و در جستجوي صفات نيک، عشق و بي من و مايي نباشيم، طبيعي است که هيچ نشانه و رويدادي راهنماي ما در دنيا نخواهد شد.

     ..... به طور کلي انسانهايي که به هيچ وجه نقصهاي خود را نميبينند و با صفات الهي آشنايي ندارند، حتي در برخورد با رويدادهاي خارقالعاده نيز در غفلت و ناداني باقي ميمانند.

دوفصلنامه صوفي، ش 87

 


 • دردمنــدانِ غــمِ عشــق دَوا مــي‌خـواهنــد ..... بـه اُميـد آمـده‌انـد، از تــو تُـرا مـي‌خـواهنـد

  روزِ وصـلِ تـو که عيـدست و مَنَـش قُـربـانـم ..... هر سَحر چون شبِ قَـدرش به دُعـا مي‌خواهند

  زآن جمـاعت که زِ تـو طـالبِ حُـورند و قُصور ..... در شِگِفتم کـه زِ تـو، جُـز تـو چِـرا مي‌خواهند

  عـاشقـانِ خـاکِ سَـرِ کـويِ تو اين هِمَّت بين ..... کـه ولايـت ز کجـا تـا بـه کجـا مـي‌خواهنـد

  عاشقان مرغ و هـوا عشق و جهان هست قَفس ..... بــا قفـس اُنـس نـدارنـد، هــوا مـي‌خـواهنـد

  تـو بـه دسـتِ کـرمِ خويش جُـدا کـن از مـن ..... طَبـع و نفسي کـه مـرا از تـو جدا مي‌خواهند

  عـالَمـي شـاديِ دنيـا و گـروهـي غــمِ عشـق ..... عـاقـلان نِعمـت و عُشّــاق بَـلا مـي‌خـواهنـد

  سيف فرغـاني هـرکس کـه تـو بينـي، چيـزي ..... از خـدا خـواهـد و ايـن قـوم خـدا مي‌خواهند

  در عـزيــزانِ رهِ عشــق بــه خــواري مَنِـگـر ..... بِنـگـر ايـن قـوم کيـاننـد و کِـرا مـي‌خواهنـد

  سيف فرغاني

   

منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد