وب‌سايت مجله صوفي (شماره 102)                                 

.                                                                https://Farsi.sufijournal.org         

 


 

انصـاف

دکتر عليرضا نوربخش

ترجمه: دکتر صفورا نوربخش

     اولين باري که داستان ابوحفص حداد را درباره‌ي فتوت شنيدم، به اين فکر افتادم که چقدر سخت است که با مردم بدسيرت و خودخواه با فتوت رفتار کرد و به کساني انصاف داد که هرگز به ديگران انصاف نمي‌دهند. اما اين دقيقا چيزي‌ست که ابوحفص مي‌گويد: انصاف بدهي و انتظار انصاف از ديگران را نداشته باشي. اين داستان مرا بر آن داشت که درباره‌ي معناي انصاف در تصوف تأمل کنم.

     تقريبا همه‌ي اديان و آموزه‌هاي اخلاقي ـ حتي از زمان باستان در مصر، .....

 

ادامه ...

سخنراني

جناب دکتر عليرضا نوربخش

پيـر عشـق

...............................................................................................سه شنبه 1399/05/21


..................................................................................................يکشنبه 1399/04/08


..................................................................................................يکشنبه 1399/02/28


.................................................................................................يکشنبه 1399/02/21


...................................................................................................يکشنبه 1399/02/14


..................................................................................................يکشنبه 1399/02/07


..................................................................................................يکشنبه 1399/01/31


..................................................................................................يکشنبه 1399/01/24


...................................................................................................يکشنبه 1399/01/17


...........................................................................................................شنبه 1399/01/09


...................................................................................................يکشنبه 1399/01/03


 

 

سـاقـي نـامـه

 

الهـــي بــه پــاکــان و دريــادلان ......................... بـــه دردآشنــايـــان دل بيـکــران

بـه آنـان کـه مسـت صفـاي تـوانــد ......................... فنــا از خــود و در بقــاي تــوانــد

الهـي بـه عشــاق بـي چـون و چنـد ......................... کـه جـان داده در عشـق تـو پايبنـد

بـه آنـان کـه جـز تـو ندارنـد دوست ......................... کـه غير تـو ديگر همه رنگ و بوست

بـه آنـان کـه در خـدمـت کـردگـار ......................... بـه خلقـي کمک کـرده در روزگــار

بـه درمــان جمعـي شـده غمگسـار ......................... پــر از مهــر بـاشــد دل و انکســار

بـه آنــان کـه نـام تـو در دل بـرنـد ......................... چـو قطـره روان گشتـه دريـا شـوند

بــده سـاقيــا مــي ز جــام السـت ......................... ز خـاطـر بـرد يـاد هـر بـود و هست

دل آلــوده گشتــه بــه زنگـار غــم ......................... مـي‌اي ده کـه آتش زنـد بيش و کم

ز غــوغــاي هستـي مــن آشفتـه‌ام ......................... مـي‌ام ده کـه بس نـاتـوان خستـه‌ام

از آن مـي کـه از ملـک کثـرت رهم ......................... بـه دنيـاي وحـدت بـه مستي جهـم

از آن مـي کـه از خويشتن گـم شوم ......................... ز پيمـانـه يکـسر ســر خــم شــوم

از آن مـي که جـز عشق حاصل نبود ......................... بـه مهــرت بيــاميـزدم تــار و پـود

که بي عشق تو زندگي مرده‌گي است ......................... تلاش معـاش است و بيهـودگي است

الهــي دلـــي ده ز عشقــت فــزون ......................... کـه مستــانه گــردم سـراسـر درون

مـرا عشـق خـود ده کـران تا کـران ......................... کـه جـز تــو نبـاشـد مــرا آرمــان

عليرضا نوربخش

جمعه 23 مهرماه 1400، 15 اکتبر 2021، بمبوري
منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد