وراي « خود و ديگري »

از: دکتر عليرضا نوربخش

ترجمه: دکتر صفورا نوربخش

     قبيله‌گرايي اين روزها رو به افزايش است. در آمريکا و اروپا سياست حزبي ميان مردم شکاف ايجاد کرده است. اختلافات کليدي بر سر سياست‌هاي مهاجرتي، ارزش‌هاي دموکراتيک و آينده‌ي زمين با تغييرات آب و هوايي به خطر افتاده است. مردم نسبت به نظرهاي مخالف نرمشي نشان نمي‌دهند و کسي حاضر به سازش نيست. قبيله‌گرايي در سطوح متفاوتي عمل مي‌کند: در سطح ملي با ترويج ملي‌گرايي، در سطح سياسي با ترويج ايدئولوژي راست، چپ، يا ميانه‌رو، در سطح نژادي با برتر دانستن يک نژاد يا قوم، و در سطح مذهبي با ترويج يک مذهب به عنوان حقيقي و برتر.

     قبيله‌گرايي بر اين اساس استوار است که شخص يک سري ارزش‌ها و عقايد را برتر و حقيقي‌تر از ارزش‌ها و عقايد ديگر مي‌داند و در راستاي وفاداري به آن‌ها، حتي حاضر است به مخالفان خود آسيب برساند. چنين شخصي مي‌گويد: "حق با قبيله‌ي من است و بنابراين بايد در حالي که ارزش‌هاي قبيله خود را اشاعه مي‌دهم، ارزش‌ها و عقايد قبايل ديگر را از بين ببرم."......

 

ادامه ...

ما که تَـرکِ این من و مایِ مَجازی می‌کنیم

هستیِ مـوهـومِ خود را پـاکسـازی می‌کنیم

نـاصحـا مـا را چـه تَـرسـانی ز آفاتِ طریق

ما بـه پـایِ او بـه کویش تُـرکتازی می‌کنیم

عقل را در مکتبِ عشق و صفا دستور نیست

گـوش کـی بـر گفتة سینـا و رازی می‌کنیم

خلـقِ عـالـم را نهـالِ دوسـت می‌دانیـم مـا

کی تمیز از تُرک و هندو یا حِجازی می‌کنیم

بـودِ مـوجــودات از جـودِ وجـودِ حـقّ بـوَد

هـرکـه مـی‌بینیـم او را دلنــوازی می‌کنیم

روز و شب در پیشـگاهِ نـازِ آن محمودِ جـان

بــا نیــازِ نیستــی عشـقِ اَیــازی می‌کنیم

از وصـالش دَم زدن در طاقتِ مخلوق نیست

نوربخش از دل به یادش عشقبازی می‌کنیم

دکتر جواد نوربخش


  •  

        

         ..... تصوّف با عقيده‌ي درست يا غلط سر و کار ندارد بلکه با نگرش و برخورد صحيح با جهان هستي سر و کار دارد. نگرشي که به ما امکان مي‌دهد تا بتوانيم انسان‌هاي بهتري باشيم، به ذات الهي خود پي ببريم و در حين درک الوهيّت، براي ديگران شعف و شادماني به ارمغان بياوريم. مبارزه با غرايز و تحوّل انسان‌ها به موجوداتي مهربان‌تر و دوستانه‌تر هدف غايي تصوّف است. تمام اجزاي لاهوتي تصوّف براي اين هدف نهايي طراحي شده است.

    دکتر عليرضا نوربخش

    دوفصلنامه صوفي، ش 99، ص 7

منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد