در جستجوي حقيقت

از: دکتر عليرضا نوربخش

ترجمه: صفورا نوربخش

       در زمانه‌اي که خبرهاي دروغ و نظريه‌هاي توطئه‌آميز، زندگي ما را تحت‌الشّعاع قرار داده است، مهم است يادآور شويم که فعاليت علمي و بيداري معنوي ما هر دو از جستجو به دنبال حقيقت سرچشمه مي‌گيرد.

       اهميت حقيقت تنها به اين خاطر نيست که ما مي‌خواهيم نقطه نظري درست و عيني از خودمان و جهان پيرامون خود داشته باشيم، بلکه از اين روست که دروغ‌پردازي سرانجام به نابودي ما منجر مي‌شود. دروغ در همه‌ي اديان و سنن معنوي منع شده است. سرکوب‌گرايانه‌ترين رژيم‌هاي دنيا آن‌هايي هستند که از حقيقت بيشتر از دشمنانشان مي‌ترسند و از اين رو بيش‌تر همّ و غمّ‌شان اينست که نادرستي و دروغ را در ميان مردم خود رواج دهند، غافل از اين که هيچ ملّت و جامعه‌اي نمي‌تواند با دروغ‌پردازي به حيات خود ادامه دهد.

       از سويي بايد توجه داشت که حقيقت زيربناي جستجوي علمي است و براي مثال با کشف باکتري و ويروس ما نه تنها درباره‌ي جهان خود چيزي آموخته‌ايم، بلکه به واسطه‌ي آن توانسته‌ايم .....

ادامه ...

ز عشـق روي جــانــان مستِ مستم

ز خود بگسسته حيـران مستِ مستم

زدم پيـمـــانـــه‌هــا از دُردِ دَردش

نه سَـر دارم نـه سامـان مستِ مستم

مَـده پنـدم که کـم خور، مي پرستم

زنـم بــاده دو چنــدان مستِ مستم

رهِ فــرزانــگــي دانــــم وليـکـــن

به دامِ عشـقِ جــانــان مستِ مستم

بـه پـا خيـزم، بچـرخـم، پــاي کوبم

زنـم نَعـره چـو مستـان، مستِ مستم

بشــد ديــروز و فــردا هــم نيــامد

کنـون در جمـعِ رِنـدان مستِ مستم

بـه جـانِ نـوربخـش و لطـفِ پيــرم

خوشـم بـا بـاده‌خـواران مستِ مستم

دکتر عليرضا نوربخش


 • يار بود نوربخش، ديده از او وام کن

  « فــرازي از کــلام پيــر»

  دکتر عليرضا نوربخش

         ..... رضايت واقعي در زندگي در طلب است، زيرا تنها از طريق طلب است که ميتوان قرار و آرامش دائمي را يافت. هنگاميکه بيقراري و عذاب عاشق که طالب وصل معشوق است ـ به واسطهي کيمياي عشق ـ به رضا و تسليم کامل بَدَل شود و عاشق بي من و ما آنچه را که معشوق ميخواهد بي چون و چرا بپذيرد، سرانجام عاشق ميفهمد که همه چيز از حقّ است و در آنجا قرار ميگيرد.

  دوفصلنامه صوفي، ش 87، ص8  

  .

منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد