•  

  مــاهِ مــن

  بـاز دَرآمَـد بـه بَـرَم، مـاهِ مَـن ....... روشَني و لُطف و کرم، شاهِ من

  رفت زِ خـاطر هَـوسِ اين و آن ....... گشت روان عشق به همراهِ من

  پَرتوِ حُسنَش دلِ من بَرفُروخت ....... جلـوه‌يِ او کـرد عَيـان راهِ من

  زنــده شُـدم، از نَـفَسِ گَـرمِ او ....... بُـرد هَمـه دَرد و غَـم و آهِ مـن

  گفت که اي عـاشقِ حِيرانِ من ....... کس نَبَـرد راه، بـه دَرگـاهِ مـن

  رو نگشايم بـه کسي بـي‌دَريـغ ....... تا نَشَـود مَست و دِل‌آگـاهِ مـن

  چِهره‌يِ او هست، عَيان در نَظَر ....... نـور ببخشد همه دَم، مـاهِ مـن

  دکتر عليرضا نوربخش

منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد